Grondstoffen, geld en geopolitiek: Naar een duurzame en sociale energietransitie in Europa

Authors

Elise Blondel (ed)
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability
René Kleijn (ed)
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability
https://orcid.org/0000-0001-5227-5119
Keywords: grondstoffen, energietransitie, circulaire economie, fossiele brandstoffen, metalen

Synopsis

In deze white paper zetten zeven wetenschappers uiteen hoe Nederland en de EU ervoor staan wat betreft de kritieke materialen die nodig zijn voor de energietransitie. Metalen als ijzer, koper, lithium en zeldzame aardmetalen moeten kolen, olie en aardgas vervangen. Een monumentale verschuiving, gevoelig voor verstoringen door bijvoorbeeld geopolitiek.
De interviews laten zien hoe Europa tot een sterke, onafhankelijke en ethisch verantwoorde basis voor de energietransitie kan komen. Mijnen en raffineren op het eigen grondgebied, een circulaire benadering en nieuwe financieringssystemen vormen daarvoor de basis. Meer info...

In this white paper, seven scientists set out where the Netherlands and the EU stand on the critical materials needed for the energy transition. Metals such as iron, copper, lithium and rare earths are to replace coal, oil and natural gas. A monumental shift, prone to disruption by geopolitics, for instance.
The interviews show how Europe can achieve a strong, independent and ethical basis for the energy transition. Mining and refining on European territory, a circular approach and new financing systems are the basis for this. More info...

Downloads

Download data is not yet available.
cover 'Grondstoffen, geld en geopolitiek'

Published

January 22, 2024

Categories

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN-13 (15)

978-94-6366-806-4

Publication date (01)

2024-01-19

Date of first publication (11)

2023-01-01